35.7K

20150928微博

 慧藏妙音救度母,尊身白色,右手结胜施印于右膝,赐予众生无畏与所愿,左手持圆满明镜于胸前。此度母代表赐予长寿,祛除疾病,增上智慧。